Pirkimo taisyklės ir Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu http://www.creative-cables.lt. Pardavėjas yra  4ROOM OÜ, Estijos bendrovė, įsteigta ir vykdanti veiklą pagal Estijos įstatymus, įregistruotos Estijos Įmonių registre, registracijos numeris: 10961338, buveinės adresas: Kaera tee 6 Vääna Harku vald 76903 Harjumaa, Estija. PVM mokėtojo kodas EE100843701.

2.2. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje „Apie Creative-Cables“.

2.3. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Susisiekite su mumis“.

3. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, elektronine forma sudarantis sutartį prekėms įsigyti.

4. Prekės

4.1. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

4.2. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

4.3. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

4.4. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje.

4.5. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis nurodomos elektroninėje parduotuvėje gali keistis.

5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Šioje elektroninėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

  • (a) fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;
  • (b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;
  • (c) juridiniai asmenys.

5.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje elektroninėje parduotuvėje.

5.3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

5.5. Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.6. Paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką, patvirtinantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui.

5.7. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

5.8. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis per 3 (tris) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes ar Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis).

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), taip pat prekės gali būti siunčiamos registruotu paštu (priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo).

6.4. Pristatymo laikas Lietuvoje yra nuo 2 iki 10 dienų. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių. Šiuo atveju prekės bus pristatytos 21 dienos laikotarpyje. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.

6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Sutarties atsisakymas

7.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Sutarties per šių Taisyklių 7.2 punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas minėtu laikotarpiu persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą, atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

7.2. Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

7.3. Pirkėjas, pageidaudamas atšaukti Sutartį, turi atsiųsti Pardavėjui sutarties atsisakymo formą arba pateikti aiškų pranešimą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

7.4. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas ir jei Prekę bus įmanoma grąžinti į pirminę būklę ir parduoti už pilną ar nukainotą kainą.

7.5. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos.

7.6. Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.

7.7. Pirkėjui grąžinus Prekes pagal šią 7 dalį dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo išlaidas.

7.8. Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.

7.9. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje 7 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.

8. Prekės kokybė

8.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose.

8.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

8.3. Jei pristatyta Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas gali kreiptis el.paštu info.lt@creative-cables.com kartu su Preke pateikdamas Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą.

8.4. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu info.lt@creative-cables.com

8.5. Teikdamas skundą Pirkėjas turi pridėti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą bei nurodyti tokią informaciją:

  • (a) Prekės užsakymo numerį;
  • (b) Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);
  • (c) Prekės pakuotės nuotrauką; (d) aprašyti Prekės broko, gedimo požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.

8.6. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

  • (a) Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  • (b) atitinkamai sumažinant pirkimo kainą;
  • (c) pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  • (d) grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir atsisakant Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės yra esminis užsakymo pažeidimas.

8.7. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.

8.8. Garantinės priežiūros klausimais Pirkėjas gali užduoti klausimus el. pašto adresu info.lt@creative-cables.com.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2. Užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.

9.3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.4. Už Sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.5. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

9.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10. Pirkėjo pareigos

10.1. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

10.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

10.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

10.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

10.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

11. Prekės ženklas ir nuosavybės teisės

11.1. Teisė naudotis prekių ženklais nesuteikiama. www.creative-cables.lt ir trečiųjų šalių prekių ženklai, logotipai, firminiai pavadinimai ir paslaugų ženklai (toliau tekste kartu vadinami „Prekių ženklais“), atvaizduojami kaip elektroninės parduotuvės dalis, yra www.creative-cables.lt ir kitų šalių nuosavybė. Jums neleidžiama naudotis Prekių ženklais be www.creative-cables.lt arba trečiosios šalies – prekės ženklo savininkės - išankstinio raštiško sutikimo. Ši Sutartis tokio sutikimo nesuteikia.

11.2. Intelektinės nuosavybės teisės elektroninėje parduotuvėje. Jūs sutinkate, kad www.creative-cables.lt ir jos licencijų išdavėjams priklauso visos juridinės teisės ir nuosavybės teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, į elektroninę parduotuvę ir bet kokias paslaugas, susietas ar susijusias su elektronine parduotuve. www.creative-cables.lt suteikia Jums teisę prisijungti ir naudotis elektronine parduotuve, kaip numatyta šia Sutartimi, su sąlyga, kad Jūs laikotės šios Sutarties sąlygų. Jūs tik įgyjate teisę naudotis elektronine parduotuve ir neįgyjate jokių nuosavybės teisių į bet kurį elektroninės parduotuvės elementą: tekstą, fotografiją, dokumentą, HTML, duomenų bazę.

11.3. Jūs negalite E. prekyvietės ar bet kokio jos elemento sublicencijuoti, parduoti, nuomoti, platinti, perduoti ar kitaip perleisti.

12. Už Sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Privatumo politika

13.1. Bendrovė asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasi šiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos veiklos vykdymui (klientų užsakymų priėmimui ir vykdymui ir garantiniam aptarnavimui ir pan.).

13.2. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko tokiais tikslais:

(a) elektroninės prekybos tikslu – tai yra siekiant identifikuoti Pirkėją, vykdyti prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje veiklą, apdoroti Pirkėjo užsakymus, išrašyti Pirkėjui finansinius dokumentus, pristatyti prekes, teikti garantines paslaugas, atlikti pinigų grąžinimą ar prekių keitimą, spręsti su Pirkėjo atliktu pirkimu susijusias problemas, vykdyti kitus Pardavėjo įsipareigojimus,

(b) tiesioginės rinkodaros tikslu,

(c) teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu.

13.3. Pirkėjui pateikus užsakymą įsigyti prekę ar (ir) užsiregistravus Parduotuvėje, laikoma, kad jis: (a) sutiko pateikti savo asmens duomenis, (b) sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir jose nurodyta asmens duomenų apsaugos politika, (c) neprieštarauja, kad Pardavėjas Pirkėjo asmeninius duomenis tvarkytų šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

13.4. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą (kai Pirkėjas nurodo adresą prekių pristatymo formoje). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę ir saugomi visą garantinio aptarnavimo laikotarpį. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo.

13.5. Pardavėjas asmens duomenis tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslu. Registracijos formoje ties žyma „Pageidauju gauti naujienas iš www.creative-cables.lt“ pasirinkdamas konkretų naujienų gavimo būdą iš Pardavėjo parengtų parinkčių, Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka, gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų, registracijos formoje nurodytu Pirkėjo elektroniniu paštu ir (arba) SMS žinute ir (ar) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį.

13.6. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

13.7. Pardavėjas asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pirkėjas registracijos ir (ar) pirkimo metu privalo nurodyti teisingus asmens duomenis. Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

13.8. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas dės visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau Pirkėjas taip pat privalo rūpintis savo duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims. Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.

13.9. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis. Pirkėjas yra informuojamas, kad jis turi šias teises:

13.10. Bet kada keisti ir (ar) atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, taip pat panaikinti savo registraciją. Tuomet Pirkėjo paskyra yra panaikinama, o registracijos duomenys ištrinami;

13.11. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;

13.12. kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises;

13.13. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu ir (ar), elektroniniu paštu, kuriuo registravosi internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę.

13.14. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis. Tačiau kai asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant identifikuoti Pirkėją sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais, nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Pirkimo pardavimo taisyklėse nurodytais tikslais, Pardavėjas negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

13.15. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu, el. paštu.

13.16. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar (ir) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.

13.17. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

13.18. Su tvarkomais asmens duomenimis susiję paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti pateikiami raštu (el. paštu) Pardavėjui: info.lt@creative-cables.com

13.19. Paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti formuluojami taip, kad Pardavėjas galėtų identifikuoti Pirkėją kiek tai būtina atsakymui parengti ir turėtų galimybę išsiųsti Pirkėjui atsakymą. Pardavėjas Pirkėjo pateiktus paklausimus, pretenzijas ir prašymus stengsis išnagrinėti kaip įmanoma greičiau.

13.20. Pasirinkus mokėjimo būdą “El. bankininkystė”, Pardavėjas suteikia mokėjimo sistemai “Maksekeskus AS” tik mokėjimui įvykdyti reikalingą informaciją.

14. Slapukai

14.1 www.creative-cables.lt elektroninėje parduotuvėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti vienus elektroninės parduotuvės naudotojus („Asmenys“) nuo kitų. Tokiu būdu Bendrovė gali užtikrinti malonesnę patirtį Asmenims, naršantiems elektroninėje parduotuvėje bei tobulinti pačią elektroninę parduotuvę.

14.2 Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie su Asmens sutikimu, saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje.

14.3 Bendrovės veikloje naudojami „analitiniai“ slapukai. Jie leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti lankytojus, leidžia matyti, lankytojų veiksmus elektroninėje parduotuvėje. Slapukų pagalba Bendrovė gali patobulinti elektroninę parduotuvę, pavyzdžiui, užtikrinant, kad lankytojui būtų paprasčiau rasti ieškomą informaciją.

14.4 Atkreiptinas dėmesys, kad Bendrovės reklamos partneriai taip pat gali naudoti savo slapukus, kurių Bendrovė kontroliuoti neturi galimybių.

14.5 Asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi elektroninės parduotuvės funkcijų.

15. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

15.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

15.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

15.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

15.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: (a) Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas (iškart suformavus užsakymą) pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Šiuo metu www.creative-cables.lt už prekes galite atsiskaityti naudodamiesi šiomis elektroninės bankininkystės sistemomis: „Swedbank“, SEB bankas ir “Luminor”. Atsiskaitymo su bankais tarpininkas “Maksekeskus AS”. (b) Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą. (c) Atsiskaitymas PayPal sistema.

15.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

16. Kaip apmokėti užsakymą naudojantis elektronine bankininkyste:

(1) Užpildykite užsakymą ir užsakymo žingsnyje „Mokėjimo būdas“ pasirinkite savo banką. (2) www.creative-cables.lt nukreips Jus į banko puslapį ir perduos elektroninės bankininkystės sistemai duomenis apie sumą, kurią reikia apmokėti. (3) Elektroninės bankininkystės puslapyje prisijunkite įprastu būdu ir sistema jau bus Jums suformavusi mokėjimą už išsirinktas prekes. Beliks tik patvirtinti mokėjimą. (4) Patvirtinus mokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis užsidarys, o Jūs vėl sugrįšite į www.creative-cables.lt. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys naudojami tik prisijungimui prie banko puslapio, o grįžtant į internetinę parduotuvę www.creative-cables.lt neperduodami. (5) Gavę Jūsų užsakymo apmokėjimą, išsiųsime prekes nurodytu prekių gavėjo adresu. Pasirinkus mokėjimo būdą “El. bankininkystė”, Pardavėjas suteikia mokėjimo sistemai “Maksekeskus AS” tik mokėjimui įvykdyti reikalingą informaciją.

17. Baigiamosios nuostatos.

17.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

17.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Recently Viewed

No products

Menu